MS-60 SPRING BALANCE, NEWTON RANGE (DYNAMOMETER) TUBULAR SHAPE

Adjustable zero, anodized aluminum barrel, inner aluminum scale.

Cat. No. Capacity N Subdivision N
60.01 1 0.1
60.02 10 1
60.03 20 2
60.04 50 5
SKU: MS-60 SPRING BALANCE, NEWTON RANGE (DYNAMOMETER) TUBULAR SHAPE Category: